Privacy policy

Privacy Policy

Bij Texelana B.V. (hierna: Texelana) hechten we waarde aan de bescherming van de privacy van iedereen die onze diensten gebruikt. In deze privacy policy geven we aan hoe wij met persoonsgegevens omgaan en hoe wij je privacy beschermen.

Contactgegevens
Indien je vragen hebt over deze privacyverklaring of je rechten wenst uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen.

www.texelana.nl
Heemskerckstraat 8
1792 AB Oudeschild-Texel
contact@texelana.nl
0222 - 314 177

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken alleen persoonsgegevens voor zover dat dat nodig is voor onze diensten. De persoonsgegevens zijn altijd door jezelf aan ons verstrekt.

Wanneer je via het contactformulier op onze website contact met ons opneemt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Email-adres.

Als je een bestelling plaatst in onze webshop, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Email-adres;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Betaalgegevens;
 • Bestelhistorie;
 • Je akkoord met de Privacy statement en Algemene voorwaarden.

Als je akkoord gaat met de plaatsing van cookies verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Statistische cookies:

 • Je demografische gegevens.
 • Je gebruik van onze website.

Marketing cookies

 • Je interesse in onze producten.

Lees hier meer over Cookies.

De persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doeleinden:

 • Bestellingen te verwerken en te laten bezorgen.
 • Je per email op de hoogte houden van relevante acties en aanbiedingen, als je daarvoor toestemming hebt gegeven tijdens de bestelling.
 • Onze website optimaal te laten functioneren.
 • Het gebruik van onze website te monitoren.
 • Om je vragen te beantwoorden en met je te communiceren.
 • Te voldoen aan onze administratieve verplichtingen, bijvoorbeeld richting de belastingdienst.
 • Om advertenties via derden zoals Google en Facebook te tonen, mits je de plaatsing van ‘Marketing Cookies’ heeft geaccepteerd.

Beveiliging van persoonsgegevens

We zijn zuinig op uw persoonsgegevens en we hebben daarom de volgende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

 • De verbinding met de website (www.texelana.nl) komt tot stand door middel van een beveiligde verbinding.
 • De computers waarop de persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zijn altijd voorzien van de laatste veiligheidsupdates.
 • De computers waarop de persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zijn voorzien van een adequate virusscanner en firewall.
 • De groep van medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens is tot een minimum beperkt. Er wordt naar gestreefd om niet meer dan drie personen op enig moment toegang te verschaffen tot de persoonsgegevens.
 • Alle medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst gericht op de bescherming van persoonsgegevens.

Met alle externe partijen die inzage hebben in persoonsgegevens is een verwerkersovereenkomst gesloten op grond waarvan deze derden zich hebben verplicht om geheimhouding in acht te nemen en de persoonsgegevens alleen in opdracht van Texelana te verwerken.

Heb je toch het vermoeden dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of heb je aanwijzingen van misbruik van je gegevens, laat ons dat dan weten via contact@texelana.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen je persoonsgegevens uiteraard niet aan derden. Voor onze dienstverlening is het echter wel noodzakelijk om persoonsgegevens met externe leveranciers te delen zoals bijvoorbeeld de bezorgingsdienst. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken en we delen je gegevens alleen met anderen als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Externe dienstverleners:

 • Hostingprovider;
 • Bezorgingsdienst;
 • Verwerker van betalingsverkeer;
 • (E-mail) marketing bedrijf;
 • Websitebeheerder;
 • Google Analytics.

Met bedrijven die je gegevens voor ons verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat onze partners je privacy net zo serieus nemen als wij. 

Wettelijke bepaling

Wij kunnen je persoonsgegevens doorgeven indien wij hiertoe verplicht zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Alle overige derde partijen

In overige gevallen worden je persoonsgegevens enkel gedeeld met derde partijen nadat je hiervoor toestemming hebt verleend in het kader van onze dienstverlening.

Je account op texelana.nl

Als je een account hebt op www.texelana.nl worden je persoonsgegevens aan je account gekoppeld. Dit heeft als voordeel dat de gegevens die je bijvoorbeeld op de browser op je computer invoert ook terug kunt zien op de browser op je mobiele telefoon of een andere computer. 

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Dit betekent dat de bewaartermijn van de persoonsgegevens afhankelijk is van de doelstelling van de verwerking.
Texelana hanteert in Google Analytics een bewaartermijn van 38 maanden. Deze keuze is gemaakt omdat Texelana te maken heeft met seizoensinvloeden. Met data van 38 maanden is Texelana beter in staat om de juiste vergelijkingen en analyses te maken. De data is niet te herleiden naar een IP-adres.

Persoonsgegevens verwerkt voor de levering van bestellingen

Om het bestelproces zo makkelijk mogelijk te laten verlopen en te voorkomen dat je je gegevens telkens opnieuw moet invoeren, bewaren we de persoonsgegevens die je hiervoor aan ons verstrekt gedurende twee jaar. Als je twee jaar lang geen gebruik hebt gemaakt van onze diensten worden je persoonsgegevens automatisch verwijderd en zal je je persoonsgegevens opnieuw moeten invoeren. 

Persoonsgegevens verwerkt door middel van Google Analytics

Het is voor ons van groot belang om de collectie te laten aansluiten op de wensen van onze klanten en dat kan alleen als we op de hoogte zijn van de wensen van onze klanten en als we kunnen bijhouden hoe deze wensen zich ontwikkelen. Om dit te kunnen monitoren gebruiken we Google Analytics. De trend in de mode wordt echter pas zichtbaar door de gegevens van meerdere jaren met elkaar te vergelijken. Om deze reden bewaren we deze persoonsgegevens gedurende drie jaar. 

Administratieve verplichtingen

In verband met administratieve verplichtingen, bijvoorbeeld richting de belastingdienst, bewaren we persoonsgegevens uit onze financiële administratie zolang als we daartoe verplicht zijn. Voor de belastingdienst geldt een bewaartermijn van 7 jaar.

Rechten van personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken 

Jouw gegevens blijven van jou. Je hebt altijd de mogelijkheid om in te zien welke gegevens we van je verwerken, de gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kunt je je toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens door ons. Als je dat wilt, versturen wij uw gegevens in een computerbestand naar jou of naar een door jou aangewezen organisatie.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van de gegevens kun je sturen naar: contact@texelana.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart zodat deze gegevens niet door derden kunnen worden onderschept. We reageren binnen vier weken op een verzoek.

Overig

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om gegevens van personen jonger dan 16 jaar te verzamelen of te verwerken. We kunnen echter de leeftijd van de betreffende persoon niet controleren en we kunnen dus niet uitsluiten dat gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt. Als we constateren dat een persoon jonger is dan 16 jaar dan verwijderen we de persoonsgegevens. Als je weet of vermoedt dat een persoon waarvan wij de gegevens hebben verwerkt jonger is dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via contact@texelana.nl, dan verwijderen wij de betreffende gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij gebruiken persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluiten. Dit spreekt uiteraard voor zich maar zijn wij verplicht om het te vermelden.

Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Voor de volledigheid wijzen we erop wijzen dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van je gegevens te klagen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Lees meer over Cookies op onze website